EKOLRED - GRUPA LEXI-BUD
kontakt
11 grudnia 2023

Jak działa fotowoltaika? Wszystko, co musisz wiedzieć

jak działa fotowoltaika

Fotowoltaika, czyli technologia przekształcania energii słonecznej na energię elektryczną, stała się w ostatnich latach niezwykle popularną formą pozyskiwania energii. Jest postrzegana nie tylko jako ekologiczna, ale także wyjątkowo efektywna alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii. Warto zrozumieć, jak dokładnie działa ta fascynująca technologia, jakie są zasady działania paneli fotowoltaicznych i podstawowe elementy instalacji fotowoltaicznej. Czy inwestycja w fotowoltaikę obecnie wciąż się opłaca?

Jak działa fotowoltaika?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie, jak działa fotowoltaika, na samym początku warto podkreślić, że fotowoltaika bazuje na tzw. efekcie fotowoltaicznym, które występuje w materiałach zwanym półprzewodnikami. W procesie tym energia słoneczna jest zamieniana na energię elektryczną. Głównym bohaterem – czyli podstawowym elementem – tego procesu są panele fotowoltaiczne, które skonstruowane są z materiałów, takich jak krzem czy tellur.

Materiały te posiadają zdolność absorpcji fotonów światła słonecznego.

W momencie, gdy foton uderza w panel fotowoltaiczny, wybija z niego elektron, tworząc parę elektron-dziura elektronowa. Elektrony te są następnie przemieszczane do warstwy przewodzącej, a dziury elektronowe – do warstwy zaporowej. To właśnie w wyniku tego procesu generowany jest prąd stały. Mówiąc w prostszy sposób, panele zamieniają energię słoneczną na przepływ elektronów, a te tworzą potencjał elektryczny.

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Jak działają panele fotowoltaiczne? Otóż, są one zwane również ogniwami słonecznymi i stanowią kluczowy element całego systemu. Zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych połączonych ze sobą w określony sposób. Każde z tych ogniw generuje określoną ilość energii, a połączenie ich pozwala na uzyskanie znacznie większej mocy.

Jeśli chodzi o układy ogniw fotowoltaicznych, warto omówić je bliżej. Są to:

 • układ szeregowy – ogniwa są połączone w jedną długą sekwencję. To zwiększa napięcie, ale prąd pozostaje taki sam. Jest to rozwiązanie efektywne w przypadku systemów o wysokim napięciu;
 • układ równoległy – ogniwa są połączone równolegle, co zwiększa prąd, ale napięcie pozostaje stałe. Jest to rozwiązanie korzystne w przypadku systemów o niskim napięciu;
 • układ mieszany – łączy zarówno układ szeregowy, jak i równoległy, aby uzyskać równowagę pomiędzy napięciem a prądem, dostosowując się do konkretnej sytuacji instalacyjnej.

Panele fotowoltaiczne, niezależnie od zastosowanego układu, działają na zasadzie efektu fotowoltaicznego. Gdy foton padający na panel uderza w materiał półprzewodnikowy, dochodzi do wybicia elektronu z atomu. To zjawisko tworzy prąd elektryczny, który jest następnie wykorzystywany do zasilania różnych urządzeń elektrycznych.

Elementy instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku kluczowych elementów, z których każdy pełni istotną rolę w procesie pozyskiwania i wykorzystywania energii słonecznej.

Główne elementy instalacji fotowoltaicznej to:

 • panele fotowoltaiczne (ogniwa słoneczne) – są kluczowym elementem i przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną. Składają się z ogniw fotowoltaicznych wykonanych z półprzewodników, zazwyczaj krzemu;
 • falownik (inwerter) – jest urządzeniem konwertującym prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który może być używany w domu lub przesyłany do sieci elektrycznej;
 • akumulatory – służą do przechowywania nadmiaru energii, który może być wykorzystywany w czasach niskiej produkcji energii słonecznej, na przykład w nocy;
 • system montażowy – umożliwia stabilne mocowanie paneli fotowoltaicznych, zapewniając im optymalne nasłonecznienie. Istnieją różne rodzaje systemów montażowych, takie jak montaż na dachu, montaż gruntowy, czy montaż na fasadzie;
 • system monitorowania – mierzy ilość wytworzonej energii przez instalację fotowoltaiczną oraz monitoruje jej zużycie. To narzędzie pozwala na skuteczne zarządzanie produkcją i zużyciem energii;
 • system regulacji i sterowania – odpowiada za optymalizację pracy instalacji, dostosowując jej parametry do warunków atmosferycznych i zapewniając efektywność działania;
 • przetwornica – jest odpowiedzialna za dostosowanie napięcia prądu stałego na różnych etapach instalacji, co pozwala na optymalne wykorzystanie energii;
 • bezpieczniki i rozłączniki – są ważnymi elementami w systemie, zapewniając bezpieczeństwo i umożliwiając konserwację instalacji;
 • instalacja elektryczna – obejmuje całą strukturę kablową, która łączy poszczególne elementy instalacji, a także zapewnia bezpieczne połączenie i przesył energii do domu lub do sieci;
 • systemy monitoringu zdalnego – umożliwiają właścicielom instalacji śledzenie wydajności i stanu technicznego systemu, często za pomocą aplikacji mobilnej lub platformy internetowej.

Schemat fotowoltaiki

Jeśli chodzi o to, jak działa fotowoltaika, schemat tego procesu opiera się na kilku kluczowych etapach:

 1. pobieranie energii – panele fotowoltaiczne absorbują energię z promieniowania słonecznego;
 2. generowanie prądu stałego – efekt fotowoltaiczny powoduje produkcję prądu stałego w ogniwach fotowoltaicznych;
 3. inwersja prądu – falownik przekształca prąd stały na prąd zmienny;
 4. rozprowadzanie energii – prąd zmienny jest rozprowadzany do sieci elektrycznej lub do instalacji domowej;
 5. magazynowanie energii (opcjonalne) – nadmiar energii może być magazynowany w akumulatorach – magazynach – na późniejsze użycie.

Czy fotowoltaika się wciąż opłaca?

Decyzja o zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego i jego opłacalność często zależą od wielu czynników, w tym lokalizacji geograficznej, nasłonecznienia, cen instalacji oraz ofert rządowych. Niemniej jednak, obecnie fotowoltaika wciąż pozostaje atrakcyjną opcją dla wielu inwestorów.

Oszczędności na rachunkach energetycznych to jedna z największych korzyści wynikających z instalacji paneli fotowoltaicznych. Wielu inwestorów korzysta także z programów rządowych oferujących dotacje, ulgi podatkowe lub nawet możliwość zarabiania na sprzedaży nadmiaru energii do sieci. Dodatkowo, systemy fotowoltaiczne przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co jest istotne z perspektywy ekologicznej.

Podsumowując, fotowoltaika to rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z odnawialnej energii słonecznej, przyczyniając się do zmniejszenia zależności od konwencjonalnych źródeł energii. Decyzja o zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej wiąże się z licznymi korzyściami, zarówno finansowymi, jak i ekologicznymi, co czyni tę inwestycję atrakcyjną dla wielu osób i przedsiębiorstw.

cross-circle